%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%25D7%2595

פירותיות בשלה

כרמי גולן

קורונייקי

מדבקות זכיה 2020 להדפסה-3 copy.jpg

לאתר

מסיק קיבוץ מגל

שמן הבית

מדבקות זכיה 2020 להדפסה-3 copy.jpg

לאתר

אנשי הזית

מדבקות זכיה 2020 להדפסה-3 copy.jpg

שחר - בלנד דומיננטי

לאתר

פרג

ארבקינה רמת הגולן

מדבקות זכיה 2020 להדפסה-3 copy.jpg

לאתר

סינדיאנת הגליל

בלנד הבית

Israeli Silver.jpg

לאתר

ריש לקיש

Israeli Gold.jpg

פישולין

לאתר

פישולין

כרמא

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

משק אחיה

קורונייקי

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

פירותיות ירוקה בעוצמה בינונית

נבאלי

Israeli Special Mention.jpg

מסיק קיבוץ מגל

לאתר

אליעד

מודגש קטיפתי

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

הר ועמק

בלנד ישראלי

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

פתורה

קורטינה

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

קלאסי

Israeli Special Mention.jpg

אליעד

לאתר

קורונייקי

Israeli Special Mention.jpg

הר ועמק

לאתר

קורונייקי

Israeli Special Mention.jpg

משק הילמן

לאתר

ארץ גשור

קורונייקי

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

Israeli Special Mention.jpg

מנזנילו

כרמא

לאתר

בית בד גלילי

פיקואל

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

Israeli Special Mention.jpg

קורטינה

כרמא

לאתר

כרמי גולן

פיקואל

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

משק גרתי

ברנע

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

פיקואל

הר ועמק

Israeli Bronze.jpg

לאתר

קורונייקי

Israeli Bronze.jpg

מגידו

לאתר

פישולין

הר ועמק

Israeli Silver.jpg

לאתר

ארץ גשור

קורטינה

Israeli Gold.jpg

לאתר

פירותיות ירוקה גבוהה

משק אחיה

בלנד

Israeli Bronze.jpg

לאתר

קורונייקי

Israeli Silver.jpg

מסיק קיבוץ מגל

לאתר

קורונייקי

Israeli Gold.jpg

אנשי הזית

לאתר

פירותיות ירוקה עדינה

אנשי הזית

Israeli Special Mention.jpg

נעם - בלנד מעודן

ירוק זית

קורונייקי

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

חלוצה

אורגני

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

TURA

פיקואל ברנע ארבקינה

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

לאתר

Israeli Special Mention.jpg

ארבקינה

מסיק קיבוץ מגל

לאתר

פרג

פישולין זיני

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

בית בד גלילי

קורטינה

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

ריש לקיש

קורונייקי

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

אליעד

עשיר וייחודי

Israeli Bronze.jpg

לאתר

סורי

Israeli Silver.jpg

סינדיאנת הגליל

לאתר

ארבקינה

Israeli Gold.jpg

ארץ גשור

לאתר

פרג

ארבקינה חמת גדר

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

מסיק קיבוץ מגל

ברנע

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

עינות קדם 

Kedma סדרת

Israeli Special Mention.jpg

לאתר

אורגני

ריש לקיש

פישולין

Israeli Gold.jpg

לאתר