%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7

פירותיות בשלה

פישולין

Family Special Mention copy.jpg

השמן של שרוליק - משק ניידרמן

לאתר

בד ושמן

בלנד קורטינה-ברנע

Family Bronze.jpg

לאתר

פרילינג

פישולין

Family Silver.jpg

לאתר

כרמזית

פישולין

Family Gold.jpg

לאתר

רוטמן

כרמי זיתים

פישולין

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

נעמי

קורטינה

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

פיקואל

נעמי

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

משק שור-וולף

בלנד פישולין-סורי

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

פירותיות ירוקה בעוצמה בינונית

בלנד ברנע-סורי

Family Special Mention copy.jpg

מרום שמן זית מדברי

לאתר

בן יעקב מעלה צביה

קורונייקי

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

שמן יוגב

ברנע

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

מרום שמן זית מדברי

סורי

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

משק עשהאל

בלנד

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

השמן של שרוליק - משק ניידרמן

קורונייקי

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

משק ברש

פיקואל

Family Bronze.jpg

לאתר

שילוח שמן זית ישראלי

פיקואל

Family Silver.jpg

לאתר

נעמי

ברנע

Family Gold.jpg

לאתר

קורונייקי

Family Special Mention copy.jpg

משק ברש

לאתר

פישולין

Family Special Mention copy.jpg

שמן דרור

לאתר

סורי

Family Special Mention copy.jpg

חוות משכית

לאתר

משק עשהאל

סוסיא 1

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

פירותיות ירוקה גבוהה

שילוח שמן זית ישראלי

סוראני

Family Bronze.jpg

לאתר

קורונייקי

Family Silver.jpg

משק קדשאי כרם זיתים

לאתר

מוריסקה

Family Gold.jpg

משק קדשאי כרם זיתים

לאתר

מרום שמן זית מדברי

Family Special Mention copy.jpg

פיקואל

לאתר

קורטינה

Family Special Mention copy.jpg

שמן יוגב

לאתר

פירותיות ירוקה עדינה

משק קדשאי כרם זיתים

ארבקינה

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

שמן דרור

ברנע

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

משק לוין

ברנע

Family Special Mention copy.jpg

לאתר

משק לוין

פישולין

Family Bronze.jpg

לאתר

קורטינה

Family Bronze.jpg

משק שור-וולף

לאתר

חמיאל

סורי

Family Silver.jpg

לאתר

Levant

בלנד "רוח ים״

Family Gold.jpg

לאתר

אורגני

חמיאל

סורי

Family Gold.jpg

לאתר